Saturday, 8 April 2017

मैत्री.........................


कधी रूसवा रुसवी
तर कधी हसवा हसवी
कधी भांडयच उगाच
तर कधी घट्ट मीठी

सर्वात सुन्दर अस हे नातं
जगतल्या सर्व नात्यां पैकी,
रक्ता च्या नात्यां  पेक्षा ही वर
असं हे नातं म्हणजेच मैत्री

तुझ काय आणि माझा काय
म्हणणारे ते दोस्त आणि तेंचि ती  यारी
आपण कीती  ही मोठे झालो तरी
न विसरणारी अशी त्या दोस्तान ची दोस्ती

वया च्या प्रत्येक क्षणात साथ असणारा
सुख असो वा दुःख, नेहमी हसवत राहणारा
असा तू एकमेव च मित्रा

लहानपणी शाळेत शिक्षकां चा मार असो
किंवा घरी खाल्लेला ओरडा
पण सर्व काही एका क्षणात विसरायच
तुझा शी बोल्या नंतर च मित्रा

कॉलेज मधला तो टाईम पास
आणि टाईम पास करतांना
खाल्लेला तो ओरड़ा
किती ती मस्ती  आणि किती तो वेडेपणा

कधी एक मेका ना चिडवायच
तर कधी उ गच कडायची खोडी
अशी ती दोस्ती यारी
विसरून जगा ची दुनियादारी

परीक्षा जवळ येत्याच्
करायचा अभ्यास एकत्र
आणि अभ्यासा चा नावा ख़ाली
घालायचा गोंधळ च फ़क्त

उलटून गेले दिवस ते
आणि आपण लागलो कमवायला
कधी इथे तर कधी तिथे
कामा साठी
आपण लागलो फिरायला


हळू हळू जात गेले दिवस
आणि आपण मोठे होत गेलो
नविन नाती जुडली काही
आणि असच आपण पुढे वाढत गेलो

पण नदी च्या पाण्या सारखं ,
वाहत राहणारं पण स्वछ आणि पारदर्शी
तसच राहिल ते नातं म्हणजेच,

आपली  मैत्री।।

Wednesday, 5 October 2016

वक़्त रूक जाना.............वक़्त रूक जाना यही
थम जाना उस पल
जब अपने करीब हो
इन नजरो के नजदीक हो
बस उस पल वही रुक जाना
ऐ वक़्त जरा थम जाना

जीने देना उन लम्हों को
जीभर के
करने देना उन पलो को
उन यादों को कैद इन नजरो में
उड़ने देना ख्वाबो के पर लिये
बस युही संग अपनो के
वक्त तू रूक जाना
बस यही थम जाना

जाने कब ये पल आये फिर ऐसे
ऐ वक्त थोडा वक्त देना
इन पलों को समेटने के लिये
यादों में अपने
ऐ वक्त थोडा तो ठहर जाना
बस कुछ वक्त के लिए रूक जाना

तन्हाइयो में अपने फिर
उन पलो के सहारे ही जी लेंगे
याद करके उन लमहो को
तन्हाइयो का सफ़र काट लेंगे

बस एक ही अहसान ऐ वक़्त तू करना

कुछ वक्त के लिए बस यही रुक जाना।।।।।। 

Saturday, 9 July 2016

खेळ मनाचा....................


सुख असो किंवा दुःख असो
हे सर्व कही आहे फक्त
खेळ मनाचा।

मन चांगल असल तर
दुःखात ही आनंद मिळतो
कुठे तरी कस तरी मना चा धीर असतो

मन निराश असल जर
आनंदात ही निराशा च वाटते
किती जरी काही जरी केल तरी
फक्त निराशा च हाती लागते

मन असल आशावादी जर
एकटेपणा ही जाणवत नाही
एकांतात ही मना ची सोबत मिळते
कसला च तणाव उरत नाही

मन होत बेचैन जेंव्हा
गर्दीत पण एकान्त वाटतं
ह्या एकटेपणा मुळे
जणूआपल्यावर मोठ आभाळ च

कोसळले अस जाणवत

खरच  सुख आसो किंवा दुख आसो
मन च हे सर्व खेल रचवतो..................

Sunday, 24 April 2016

मैं मुसाफिर हूँ

मैं मुसाफिर हूँ........................ज़िन्दगी क़े सफ़र में,
मैं मंज़िल तलाशती हूँ
मैं मुसाफिर हूँ

घुमती हूँ मैं मुक़ामो के शहरों में,
कभी इस शहर तो कभी उस शहर
सुख के घर का कोई ठिकाना नहीं
बस चलती रहती हूँ मैं यूँही, कोशिशों के रास्ते पर

कभी आती है असफलता की भयंकर आँधी
और चिर के रख देती हैं आत्मविश्वास का कवच,
लेकिन सी देती हूँ मैं उसे फ़िर
उम्मीद के धागे से बनाने फिर वही कवच

कभी गिरती हूँ
खाकर ठोकर मुश्किलो की दीवारो से,
लेकिन उठ जाती हूँ फिर
हिम्मत के इटो के सहारे से

कभी मिलति है तन्हाइयो की भीड़
और धूंधला सी जाती है नज़र
लेकिन विश्वास के ऐनक के सहारे
दिख जाती है कहीँ दूर खड़ी मेरी मंज़िल

और फ़िर मैं निकल पड़ती हूँ,
क्योंकि मैं मुसाफ़िर हूँ,
मैं मंजिल तलाशती हूँ |

Tuesday, 1 March 2016

तू असताना तू नसताना.........

तू असताना तू नसताना
मन हे सतत विचार करतो की नक्की काय
अंतर असतो

तू असताना घर हे कसे, वाटे अगदी भरलेले
तू नसताना तेच घर जणू मला खाऊ लागतो
बहुदा हाच अंतर असतो

तू असताना वेळ चा काही च भान नसतो
मात्र तू नसताना तिच वेळ जाता जात नाही
बहुदा हाच अंतर असतो

तू असताना मन हे माझे सदैव हसरी असते
तू नसताना मन हे एकांतात जाऊ लागतो
बहुदा हाच अंतर असतो

तू असताना जीवा ला , माझा मना ला एक साथ असते
एक हिम्मत , एक विश्वास , एक शक्ति असते
आणि तू नसताना जणू सगळ च हरवुलागत
बहुदा हाच अंतर असतोSunday, 20 December 2015

Love................

Love is what??

Love is me and you,,,And
All the things arround me and you...

Love is gentle breeze
that fills our life with fragrance...

Love is deep sea,,,
Where, there is no end...

We go deep and deeper
And love more our lover.........

Its a feeling
That you feel

Its a power
that makes you more powerful......Ideal Life..........................................


I may dead
When the extream happiness comes to my path,
Due to excitement.

I may dead
When I acheive the most precious 'position' in the world,
Due to proud.

I may dead
When I become the ever most rich person of the world,
Due to passion.

I may dead
When the day comes that I dream every day,
Due to over happiness.

But, I may live , in sorrow.
I may live in my struggleful life.

I may tolarate every pain
That comes before me.

But I can't live
When I'll see my parent's in sorrow

Because I almost dead
When I'll see tear in
My parent's eyes........

Love you Aai Baba.................................